Hur jag jobbar

Här är en översiktlig beskrivning av de olika stegen från att du visar intresse eller bestämmer dig för att gå min kurs till att du har genomfört kursen.

Steg 1: Kursanmälan

Du börjar med att anmäla dig till kursen via det anmälningsformulär som du hittar här. Du kan också mejla din anmälan till kurs [at] personligeffektivitet.com.

Efter att du har anmält dig till kursen kommer du att få en bekräftelse på din anmälan. Om du inte får någon sådan bör du kontakta mig.

Inom en vecka efter att du har anmält dig till kursen skickas en faktura på kursavgiften ut. Fakturan har betalningsvillkoret 10 dagar och ska vara betald för att du ska vara garanterad en plats.

Behöver du mer information om kursen innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig till mig med dina frågor. Mina kontaktuppgifter hittar du här.

Om du är intresserad av en företagsintern utbildning kan vi boka ett möte där vi diskuterar era behov och hur vi kan lägga upp en sådan utbildning.

Steg 2: Självskattning

Cirka två veckor före kursen skickar jag ut ett formulär där du får svara på ett antal frågor om din arbetsstil och vilka utmaningar du har när det gäller tidshantering.

Med hjälp av denna skattning får du en bild av vad du framför allt bör jobba med när det gäller din personliga effektivitet. På så sätt kan du lägga extra mycket fokus på de bitarna och snabbt se resultat.

Du har också någonting att jämföra med när du har gått kursen och börjat tillämpa teknikerna så att du får en tydlig bild av hur mycket du har utvecklat dig.

I samband med att jag skickar ut formuläret kommer du också att få information om vilken lokal som kursen hålls i.

Steg 3: Kurs och handlingsplan

Det sista steget är att du går kursen. I samband med detta kommer du att få utveckla en egen handlingsplan att arbeta med när du har avslutat kursen. Handlingsplanen skapas efter just dina behov.

När kursen är avslutad får du fylla i en kursutvärdering där du kan beskriva hur du tycker att utbildningen har varit och vad du har fått ut av den.

Vad ska du göra nu?

Känner du dig redo att ta det första steget för att maximera din produktivitet? Klicka här för att komma till sidan där du kan anmäla dig till kursen.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till mig. Mina kontaktuppgifter hittar du här.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!