Den röda tråden i hur vi missbedömer vår tid

En vanlig anledning till att vår planering spricker och vår effektivitet minskar är att vi missbedömer hur lång tid något tar.

Resultatet blir att vi känner oss stressade för att vi inte hann med det vi skulle och att vi tappar motivationen för att fortsätta att planera. Och det är förödande för vår personliga effektivitet i det långa loppet.

Men det finns en del du kan göra åt detta – och ett första steg är att förstå vad den felaktiga bedömningen beror på.

Det intressanta med en felaktig bedömning är att den kan visa sig åt båda hållen. Antingen så missbedömer vi hur lång tid en sak tar genom att underskatta tiden, och tro att den kommer att gå fortare att göra än vad som faktiskt är fallet.

Läs mer

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!